Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Hatályos 2017.06.12-től.


Üdvözlöm a Filler Glas Design honlapján!

Köszönöm, hogy megrendelése és vásárlása során megtisztel a bizalmával.  

Kérem, hogy megrendelése elküldése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné megbeszélni, úgy kérem, vegye fel a kapcsolatot velem a megadott elérhetőségeken

Az Általános Szerződési Feltételek részét képezi (külön oldalon található):

- Impresszum

- Adatkezelési tájékoztató

- Fogalmak, vonatkozó jogszabályok

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

További részei:

- Hatálya, elfogadása, megváltoztatása

- A szerződés nyelve, a szerződés formája

- Árak

- Általános rendelkezések: termékismertető, általános tudnivalók

- Megrendelés, a vásárlás menete

- Szállítási és fizetési feltételek

- Elállás joga

- Szavatosság

- Cookie-k

- Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

- Egyebek

 Az ÁSZF hatálya, elfogadása, megváltoztatása


A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát - a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett - a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF), valamint a honlapon található további tájékoztatások határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és engem megillető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben, így különösen a "c" és az "e" pontban meghatározottak esetén: "olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak; ".

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A honlapon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.

A jelen ÁSZF rendelkezéseit az Eladó a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni. 

Kérem, hogy az ÁSZF rendelkezéseit minden megrendelés és vásárlás előtt szíveskedjen elolvasni! 

Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.


A szerződés nyelve, a szerződés formája

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja. 

A www.fillerglasdesign.hu oldalon való megrendelés, illetőleg vásárlás elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amely az Ön részéről fizetési kötelezettséggel jár, és amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak irányadóak. 

A szerződés a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik. 


Árak

Az árak euróban (€) értendők. Az átváltás összege: 1 EUR = 290 HUF.

A Szolgáltató az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 188. §-ának (1)-(2) bekezdései szerint alanyi adómentes, így az árak ÁFÁ-t nem tartalmaznak.

Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát fenntartom. 

Általános rendelkezések (termékek ismertetése, alapvető tudnivalók


Termékismertető

A www.fillerglasdesign.hu weboldalon kézzel festett üvegórákat, üvegképeket kínálok.

Az üvegalkotások 3 vagy 4 mm-es vastagságú savmaratott, lekerekített szélű üveglapokra készülnek Marabu oldószeres üvegfestékkel. Az üvegórákhoz UTS német óraszerkezetet használok, amelyekre 1 év garanciát is vállalok. Alapvetően az időjárás viszontagságainak nem kitett helyen, főleg beltéri használatra valók, tisztításuk enyhén nedves kendővel vagy megvásárolható törlőkendővel történik. Fontos odafigyelni a karcmentes tisztításra.

A már elkészült vagy készülőben lévő kézzel festett üvegórákról és üvegképekről készült fotók saját készítésűek, nem minden esetben adják vissza az "élő" képet, a színárnyalatok észlelése nagyban függ a monitor, a telefon beállításaitól.  Ezért a kiszállított termék színe kis mértékben különbözhet a Megrendelő szubjektív elvárásaitól, elképzeléseitől. 

Az illusztrációként készített fotók minden esetben szerzői jogvédelem alatt állnak, így azok felhasználása, bármilyen fórumon történő megjelentetése előzetes engedélykérés esetén kizárólag a forrás megjelölésével lehetséges. 

Továbbá a www.fillerglasdesign.hu oldalra való kattintással elfogadásra és tudomásulvételre kerül, hogy a weboldal teljes tartalma, minden mondat, szöveg, szövegrészlet is szerzői jogvédelem alatt áll. Másolni, más oldalon, vagy fórumon, online vagy offline felületen felhasználni kizárólag Filler Ildikó E.V. írásos engedélyével lehet. Ellenkező esetben a hatályos jogszabályok - az 1999. évi LXXVI. törvény, valamint a 2012. évi C. törvény 385.§ - alapján jogi eljárás megindítását kezdeményezem, továbbá a jogosulatlan felhasználás kapcsán napi díjat számítok fel, melynek összege 35.000 Ft/nap/kép/mondat.


Megrendelés, a vásárlás menete

Felhívom a figyelmét, hogy a Filler Glas Design által előállított termékek, egyedi, kézzel festett alkotások. Néhány olyan mintadarab van (ezek megjelölése megtalálható a honlapon), amelyből kérhető utánrendelés, azonban arra garancia nem vállalható, hogy azok teljes mértékben azonosak lesznek egymással. Kicsi, nem feltűnő eltérések, színátmeneti különbözőségek előfordulhatnak azonos terv alapján készített termékek között. 

Emiatt a www.fillerglasdesign.hu oldalon vagy más online csatornán bemutatott fotón látható üvegalkotás kis mértékben, nem lényeges módon eltérhet a megrendelés teljesítése során az Ön részére kiszállításra kerülő terméktől. 

Kérem, ezt a megrendelése véglegesítése során feltétlenül vegye figyelembe! 

Az ilyen jellegű eltérések, az Ön által szubjektív színárnyalatok észleléséből adódó esetleges különbözőségek nem jelentik az Eladó (Filler Ildikó E.V. kisadózó) nem szerződésszerű teljesítését, emiatt szavatossági igényt, ellállást, vagy a szerződésszegés jogkövetkezményeit érvényesíteni nem lehet. 

A megrendelés beérkezését 48 órán belül email-ben visszaigazolom a megrendelésben feltüntetett email címre küldött elektronikus levélben. Amennyiben rosszul töltötte ki a megrendelést, és nem helyesen adta meg email címét, úgy a megrendelését sem visszaigazolni, sem teljesíteni nem tudom. A megrendelés nem helyes kitöltéséből eredő kényelmetlenségekért, károkért felelősséget nem vállalok. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg a vevőhöz, a vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól.

A visszaigazolás kizárólag a megrendelés kézhezvételét és nem annak elfogadását, vagyis nem a szerződés felek közötti létrejöttét bizonyítja. A megrendelt termékek értékesítésére vonatkozó szerződés a felek között akkor jön létre, amikor a Filler Ildikó E.V. emailben visszaigazolja a  megrendelést, megtörténik a megrendelés pontos egyeztetése, majd ezt követően a 8 napos fizetési határidő betartásával Ön teljesíti a vételár 50-100 %-nak megfizetését a megadott számlaszámra. 

Ezzel kapcsolatosan tájékoztatom, hogy a Filler Glas Design az ügyfelei részére a szamlazz.hu oldalán állítja ki számláit. A 2007. évi CXXVII törvény 175. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak figyelembevételével tudomásul veszi, hogy a Filler Ildikó E.V. kisadózó által kibocsájtott számlákat PDF formátumban, email útján kapja meg.

Amennyiben a megrendelést valamilyen elháríthatatlan ok miatt nem tudom a jelen Á.SZ.F. szerinti feltételekkel teljesíteni, úgy erről, a megrendelés visszaigazolását követően a lehető leghamarabb emailben értesítem.

Megrendelés a www.fillerglasdesign.hu weboldalon található űrlapok használatával elektonikus úton adható le.

Felhívjom a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. 

Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. 

Felhívom a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.


Szállítási és fizetési feltételek

A megrendelés leadásakor kérem, hogy különös figyelmet fordítson a szállítási cím és az ott tartozkodási időintervallum megadására. Ez természetesen eltérhet a számlázási címtől, lehet akár munkahelyi cím is, amennyiben ott van lehetősége a termék átvételére. 

Amennyiben Ön rossz szállítási címet ad meg a megrendelésben és így a kézbesítés lehetetlen, úgy a teljesítés elmaradásáért Filler Ildikó E.V. nem tartozik felelősséggel. Ebben az esetben az eladó a teljesítés meghiúsulásáról való értesülést követő 5 munkanapon belül emailben értesíti az érintett vevőt erről a tényről és felszólítja, hogy adja meg a helyes szállítási címet. Amennyiben a vevő megadja a helyes címet és kéri az ismételt kézbesítést, úgy erre a következő feltételek teljesülése esetén van lehetőség: ebben az esetben a vevő köteles kifizetni az újbóli kiszállítás díját, ennek beérkezését követően kerül sor az újbóli kézbesítés kivitelezésére.

A megrendelt és elkészített üvegalkotások gondosan becsomagolva kerülnek kiszállításra. Mivel egyedi darabok és törékenyek, így különleges védőcsomagolást kapnak, aminek nincs külön díja, azaz díjmentes. Minden esetben arra törekszem, hogy a kézbesítésre személyesen (esetenként közvetítő igénybevételével) kerüljön sor. 

Kérem, hogy a csomag sértetlenségét a kézhezvételkor szíveskedjen ellenőrízni! Ha sérülést lát, vetessen fel jegyzőkönyvet, s ne vegye át a csomagot. 

Minden esetben ellenőrízze azt is, hogy a csomag tartalma sértetlen, nem szenvedett kárt. Bárminemű sérülést tapasztal, készítsen arról fotót és haladéktalanul küldje el az info@fillerglasdesign.hu e-mail címre. 

Utólagos reklamációra, illetve az alább szabályozott elállásra a termék sérülése okán akkor van lehetősége a vevőnek, ha a csomag fizikai sérüléséről szóló jegyzőkönyvet a reklamációval, fotókkal,  illetve az elállásról szóló nyilatkozatával együtt részemre bemutatja, eljuttatja. 

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 6-8 hét (amit a festék száradási ideje indokol). Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben e-mail útján jelzem. Jelen Á.SZ.F. elfogadásával Ön tudomásul veszi, hogy a megadott szállítási idő túllépése miatt az Eladó a kártérítési felelősségét kifejezetten kizárja.

A környező EU tagországokba a szállításnak nincs külön költsége, díjmentes, azaz 0 EUR.

Fizetési feltételek

A megrendelés visszaigazolását követően e-mailben tájékoztatom Önt a fizetési feltételekről. Minden megrendelés esetén az elfogadásra került vételár min. 50 %-ának megfizetése esetén áll módomban a teljesítés megkezdése. Abban az esetben, ha a foglaló összege nem érkezik meg a megadott 8 napos fizetési határidőn belül, úgy mentesülök a megrendelés teljesítése alól. Az elkészült üvegalkotás kiszállítására a vételár teljes megfizetése után kerül sor, a foglaló összegével csökkentve. 

Jelen pillanatban a vételár kiegyenlítésre banki utalással van lehetőség az alábbi adatok alapján:

Számlatulajdonos neve: Filler Ildikó

Számlavezető Bank: Budapest Bank Zrt.

SWIFT/BIC kód: BUDAHUHB

Nemzetközi IBAN Bankszámlaszám: HU50-10102244-23900600-01000304

Kérem, hogy KÖZLEMÉNY rovatban feltétlenül tüntesse fel: a saját nevét, a várost, ahol Ön él, és a megrendelt termék nevét.


Elállás joga

Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben, így különösen a "c" és az "e" pontban meghatározottak esetén: "olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak; ".

Abban az esetben, ha a www.fillerglasdesign.hu weboldalon keresztül megrendelt termékek megvásárlásától a Vevő mégis szeretné érvényesíteni az elállási jogát, úgy erre a hatályos törvény rendelkezései szerint 14 naptári nap áll a rendelkezésére. Filler Ildikó E. V. a következők szerint biztosítja ezt. 

A tizennégynapos határidő a megrendelés visszaigazolásának napján kezdődik. A megrendelő írásban, emailben elküldött nyilatkozattal gyakorolhatja elállási jogát. Az elállási nyilatkozatot az info@fillerglasdesign.hu email címre kell megküldeni a fenti határidőn belül. Az elállási nyilatkozatban meg kell adni a megrendelésben szereplő minden adatot. Ezek hiányában, vagy ha egyéb okból Filler Ildikó E.V. nem tudja beazonosítani, hogy az elállási nyilatkozat mely megrendelésre/vevőre/termékre vonatkozik és határidőben benyújtásra került-e, úgy az elállási nyilatkozatot nem tudja elfogadni.

A megrendelés visszaigazolását követően megfizetésre került foglaló összege nem kerül visszatérítésre. A termék előállításához kapcsolódó költségek (méretre vágott és lekerekített szélű üveglap, óraszerkezet, festékek, stb.) fedezetéül szolgál, így a hatályos törvény értelmében a foglaló fizetésére a vevő kötelezettségvállalása megerősítéseként kerül sor, és ez a rendeltetés a szerződésből (jelen Á.SZ.F. is tartalmazza) egyértelműen kitűnik.

Az elállási jog gyakorlása többletköltséget nem jelent a Vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban a Vásárlónak kell gondoskodnia, kizárólag az ezzel kapcsolatos költségek terhelik a Vásárlót. 

Tehát a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik. Az utánvéttel küldött csomagokat az Eladó nem veszi át! Csak az írásban megtett visszaküldés tényét jelző értesítést követően áll módomban átvenni a küldeményeket!


Szavatosság

Amennyiben a www.fillerglasdesign.hu oldalon megvásárolt termék már a vásárláskor hibás volt, és ez a hiba a vásárlást követően derül ki, úgy Filler Ildikó E.V. köteles a vevő szavatossági igényét teljesíteni.

Az Eladó csak akkor köteles a szavatossági igényt teljesíteni, ha a termék már a vásárláskor is hibás volt. Ha a hiba a termék vásárlását követő 6 hónapon belül jelentkezik, akkor vélelmezni kell, hogy a hiba már a vásárláskor is fennállt, kivéve, ha az eladó az ellenkezőjét bizonyítani tudja. Amennyiben a hiba a vásárlást követő 6 hónapon túl jelentkezik, úgy a vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a vásárláskor is fennállt. Filler Ildikó E.V. csak ebben az esetben köteles a szavatossági igényt teljesíteni. A szavatossági igényre és annak teljesítésére egyebekben a PTK hibás teljesítésre vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

Amennyiben a termék vásárlásától számítva 6 hónap eltelt, úgy a vevő köteles bizonyítani, hogy a termék már a vásárláskor hibás volt. Abban az esetben, ha a vevő ezt nem tudja bizonyítani, úgy az eladó nem köteles a szavatossági igényt érvényesííteni.

Filler Ildikó E.V. nem köteles a kicserélésre, amennyiben visszaküldött óraszerkezet ill. a mutatók állapota alapján egyértelműen igazolható, hogy a termék a nem rendeltetésszerű használat miatt lett hibás (például az óramutatók le vannak törve stb.).

Amennyiben a megküldött termékre vonatkozóan az eladó nem tartozik szavatossággal a fent leírtak alapján, úgy erről a vevőt tájékoztatja és a terméket a vevő költségére utánvéttel küldi vissza a vevőnek. Egyebekben, a jogos szavatossági igény teljesítésének költségei (ideértve a javítás és a kézbesítés költségeit is) Filler Ildikót terhelik.

A szavatossági igény érvényesítéséhez a vásárlást igazoló számla (e-számla nyomtatott példánya, vagy esetenként a papíralapú számla) szükséges. Szavatossági igény benyújtásáról minden esetben jegyzőkönyvet kell kiállítani, melynek tartalmaznia kell a vásárlással kapcsolatos adatokat, valamint a kifogás tényét. 


Cooki-ek, azaz a sütik

A 2003. Évi C. Törvény - az elektronikus hírközlésről szóló törvény - 155.§ (4) bekezdése alapján tájékoztatom Önt,  hogy az oldalon "cookie"-kat azaz "sütiket" használok.  A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlap az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlap használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatókról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.. A cookie-k nélkül az internet használata sokkal nehézkesebb lenne.

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.


Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett az alkalmazandó rendelkezései érvényesek.

Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.


Egyebek

Az Eladó nem felelős semmilyen kárért, amely a www.fillerglasdesign.hu oldalra való csatlakozás miatt következik be. A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Az Eladó bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan, külön értesítési kötelezettség nélkül módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A már leadott megrendelésekre a leadáskor érvényes ÁSZF-ben rögzítettek az irányadóak.

Eladó az árváltoztatás jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

Továbbá fenntartom a jogot a már visszaigazolt megrendelések indoklás nélkül történő visszautasítására. Ebben a kevésbé valószínű esetben - előre utalás esetén - a foglaló összege vagy a termék teljes vételára visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére!

A honlapon megjelenített információkat, dokumentumokat, vagy más írott anyagokat Filler Ildikó E.V.  kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé.

A www.fillerglasdesign.hu weboldalainak tartalma az eredetileg megfogalmazottak szerint, változtatás nélkül értendő. Előfordulhat, hogy a weboldalakon Filler Ildikó E.V. akaratától és ráhatásától független változtatás történik, ezért - ha jogszabály másként nem rendelkezik - Filler Ildikó E.V. semmilyen természetű felelősséget nem vállal az Ön előtt megjelenő weboldalai pontosságára, megbízhatóságára, aktualitására vagy tartalmára vonatkozóan, a honlapon elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok tekintetében.

Filler Ildikó E.V. fenntartja a jogot, hogy weboldalait bármikor módosítsa, vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza, vagy megszüntesse. Filler Ildikó E.V. nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget Filler Ildikó E.V. kifejezetten kizárja.

Filler Ildikó E.V. nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez a www.fillerglasdesign.hu weboldalaihoz kapcsolódnak, vagy amelyekre hivatkoznak.

A www.fillerglasdesign.hu egyes weboldalai a jelen előírásoktól a hatályos jogszabályokkal összhangban eltérő rendelkezéseket is előírhatnak, így a mindenkor aktuális előírások, illetve felhasználási feltételek megismerése és elfogadása feltételét képezi az egyes szolgáltatások igénybevételének, használatának.

A www.fillerglasdesign.hu weboldal Általános Szerződési Feltételei letölthető pdf formátumban.